Ryhmät ja ohjelma


Eri-ikäisten partiolaisten ryhmät kokoontuvat viikoittain, ja toiminnan järjestämisestä vastaavat vapaaehtoiset partionjohtajat. Johtajat tekevät ryhmille toimintasuunnitelmat, jotka perustuvat Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaan. Kokouksissa ulkoillaan tai ollaan sisällä Kontutyttöjen kerhohuoneistossa eli partiokololla (Porttikuja 6).

Leikkien ja pelien avulla partiokokouksissa opetellaan hyödyllisiä partiotaitoja, kuten ensiapua, suunnistusta, luonnontuntemusta, luovuutta ja yhdessä toimimista. Lapset toteuttavat erilaisia aktiviteetteja ja merkkejä ryhmän oman suunnitelman mukaan. Illan lopuksi rauhoitutaan kuuntelemalla pieni kertomus tai laulamalla partiolauluja. Kokoukset kestävät 1,5 tuntia ja toiminta suunnitellaan lasten ja nuorten iän mukaan.

Ryhmät ja kokoontumisajat

Sudenpennut (79-vuotiaat)

Käpypallerot, 1.-3. lk

Seikkailijat (10–12-vuotiaat)

Capyt, 3.-5. lk

Tarpojat (12–15-vuotiaat)

Karhukopla, 6.-7. lk


OG-Sorsat, 8. lk

Samoajat (16–18-vuotiaat)

Samoajaryhmät toteuttavat samoajaohjelmaa itseohjautuvasti samoajaluotsinsa tuella.  Kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

Banaanimadot, n. 15v

Daltonin siskokset, n. 16-17v

Vaeltajat (18–22-vuotiaat)

Vaeltajaryhmät toteuttavat ohjelmaa itseohjautuvasti ja erikseen sovittujen aikataulujen mukaan.

Univalaat

Hottiwatit

!-vartio

Aikuiset 

Akkavartio

Partio-ohjelma

Sudenpennusta vaeltajaksi

Partiolaiset jaetaan ikänsä perusteella yllä olevaan viiteen ikäkauteen. Jokaiselle ikäkaudelle on oma ohjelmansa, johon voit tutustua alla.


Kasvatustavoitteet

Partion kasvatustavoitteet määrittelevät ne tavoitteet, joihin lapsia ja nuoria kasvatetaan partiomenetelmän ja partio-ohjelman avulla. Partiokasvatuksen tavoitteena on yksilö, joka toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partio tukee lasten ja nuorten kasvua ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet huomioiden. 

Partiomenetelmä

Mikä tekee partiosta partiota? Se, kun toiminta on sitoutunut partion arvoihin ja siinä toteutuu mahdollisimman moni partiomenetelmän osa-alue. Partiomenetelmä on suunnilleen samanlainen kaikkialla maailmassa ja sen vanhimmat osat ovat olleet mukana jo partioliikkeen perustamisesta alkaen, kun osa on tullut mukaan vasta myöhemmin. 

Kaikkien partiomenetelmän osien ei tarvitse toteutua ihan kaikissa tapahtumissa, mutta suuret kokonaisuudet, kuten leirit ja ryhmien toimintasuunnitelmat, suunnitellaan partiomenetelmää kokonaisvaltaisesti toteuttaen.

Lippukunnan vuosittaiset tapahtumat

Lippukunnan vuosittaiset tapahtumat suunnitellaan aina vuodeksi kerrallaan lippukunnan kulloistenkin voimavarojen mukaan. Alla listattujen vuosikellon mukaisten tapahtumien lisäksi vartiot tai partiolaiset voivat osallistua vaelluksille, kursseille, kisoihin sekä Suomen Partiolaisten tai Pääkaupunkiseudun partiolaisten tapahtumiin. Johtajaikäisille (samoajat, vaeltajat ja aikuiset) on myös johtajahuoltoa, koulutuksia, omia retkiä sekä toiminnansuunnitteluviikonloppuja.

Syyskauden tapahtumia:

Kevätkauden tapahtumia: